Om du tänkt starta ett eget skivbolag och spela in antingen din egen eller andras musik i en hemmastudio är ljudisolering A och O för att inspelningskvaliteten ska bli bra. Utan ljudisolering kan det lätt förekomma störande bakgrundsljud. Exempel på ljud man kan vilja stänga ute med ljudisolering är buller från trafiken på gatan, fotstamp från grannarna på våningen ovanför eller vibrationer från tvättstugan. Beroende på vilken musik man ska spela in (akustisk singer/songwriter-pop eller mer högljudd hårdrock) har ljudisoleringen även en annan effekt, nämligen att du i din tur inte stör grannarna. Ljudisolering är något man måste ta hänsyn till från att man börjar planera sin hemmastudio, eftersom isoleringen tar upp ganska stor plats. Som exempel bör man leta efter en lokal med en takhöjd på minst 280 centimeter, eftersom ljudisoleringen även tar upp plats på höjden.drum-380510_640

Vad behöver man då göra för att skapa en effektiv ljudisolering, förutom att hitta en rymlig lokal? Svaret är att bygga rum i rum. Genom att bygga två ljudisolerande skal som inte har någon kontakt med varandra skapar man ett så kallat ”flytande rum”, som ger effektiv ljudisolering. Hela det inre rummet byggs med särskilda vibrationsdämpare, som man bygger rummets golv över och sedan ställer väggar och tak på. Väggarna bör byggas med minst tre lager gips och isolering i det flytande rummet. Det som framförallt skapar ljudisoleringen är massan (tjockleken) på gipsskivorna och luftspalterna med isolering mellan dem. Det är viktigt att tänka på att inte skapa något ljudläckage när man drar ventilation och el genom väggarna.

Inne i rummet behövs även en del ljudabsorberande material för att få rätt ljud. Exempel på dessa är olika värmeisoleringsmaterial, som mineralull, och cellplast. En vanlig matta på golvet hjälper också med att absorbera ljud och minska risken för störande ljud som skor som slår i golvet.

Det kan vara svårt att rätta till ljudisoleringen när studion är färdigkonstruerad, men det enda sättet att veta om man har lyckats är att testa den!

Om du bygger en studio är du sannolikt musiker, och om du är musiker föredrar du sannolikt att använda dina öron snarare än dina ögon för att ta in information. Det är för sådana människor som ljudböcker finns. Med en prenumeration på Storytel.se får du tillgång till tusentals ljudböcker.

Taggar